Hitta de svaga länkarna i verksamhetens säkerhetskedja

Svaga punkter i företagets säkerhet kan utnyttjas på flera olika sätt, exempelvis genom cyberattacker eller avsiktliga överträdelser inifrån. Och i en alltmer mobil värld, med geografiskt utspridda medarbetare som arbetar på flera olika enheter, är angreppsytan större än någonsin.
Hämta din kostnadsfria e-bok och läs om hur du med hjälp av Microsoft 365 Enterprise kan hitta och övervaka säkerhetsproblem, t.ex:
Överträdelser från lokal och distansarbetande personal
Avsiktl ... show more

Request your FREE White Paper