4 sätt att engagera millenniegenerationen på arbetsplatsen

Mycket har skrivits om hur man förstår och arbetar med millenniegenerationen – men det har mest handlat om att få den här gruppen av teknikkunniga och uppkopplade människor att arbeta enligt gamla metoder. Men tänk på att år 2020 kommer millenniegenerationen att utgöra 50 % av arbetskraften. Tänk även på att sättet vi arbetar på i dag förändras från dag till dag. Det betyder att det är dags att tänka nytt och klokare vad gäller medarbetare från millenniegenerationen. I den ...

Last Published: January 8, 2018 by Gavin

Category: Information Technology