The New CX Mandate

Kundernas förväntningar stiger och de lämnar oftare.

Den största fasan för kundtjänstansvariga är att kunder överger deras företag, så kallad churn. Kundtjänsten är det främsta verktyget för att behålla kunder. När antalet kundärenden ökar är det viktigast att uppfylla kundernas förväntningar och att garantera skalbarhet.

En undersökning med 100 kundtjänstansvariga i Sverige. Deras insikter och förutsägelser för 2021.


Last Published: February 18, 2021 by Michael

Category: Information Technology